Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Danışmanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 24.07.2020 tarihinde ”Bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirlerini içeren” Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ni yayımlamıştır.

Rehber, bilgi ve iletişim güvenliği alanındaki büyük bir boşluğu doldurmakla birlikte, siber saldırılara karşı mukavemetinizi artıracak, bilgi güvenliği ve siber güvenlikte ülke seviyesinin uluslararası arenada yükselmesinde önemli bir rol alacaktır. Bununla birlikte ulusal verilerinizin güvenliğine, kritik altyapı ve sistemlerimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, milli güvenlik stratejileriniz ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için doğru adımlarla yol almamızı sağlayacaktır.

Bilgi ve iletişim güvenliği alanında ulusal bir dönüşümün temel taşı olarak tasarlanan bu Rehber’de haritalanan güvenlik süreçleri yol gösterici olarak tasarlanmış, tanımlanan tedbirlerine uyulmasının ise zorunlu olduğu belirtilmiştir.

B2B Akademi olarak bilgi teknolojileri sektöründeki geniş denetim ve danışmanlık tecrübemiz ve sertifikalı denetim ekibimiz ile organizasyonunuzun Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ne uyumu konusunda yardıma hazırız. Rehber’de belirtilen Tedbir Maddelerine ve Uygulama Sürecine uyum faaliyetlerinizde organizasyonunuza mevcut durum analizi, varlık envanterinin oluşturulması, kritiklik/risk değerlendirmesi ve iç denetim çalışmalarında değerlendirme ve iyileştirme desteği sunmaktayız.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nin güncel versiyonuna ulaşmak için tıklayın.