DPO EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı
Kuruluşlarda GDPR ve/veya KVKK süreçlerinin iç tarafta kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmak

Eğitimin İçeriği

 • Avrupa da kişisel veri koruma süreçlerinin geçmişi
 • Kullanılan Terimler, Tarifler ve Prensipler,
 • GDPR’ a giriş ve planlama süreçleri
 • GDPR gereklilikleri, teknik uygulamalar,
 • GDPR gereklilikleri, idari uygulamalar,
 • Kuruluş ve yetkili kurum arasındaki iletişim ve veri transferi,
 • Veri işleme usul ve esaslarının belirlenmesi,
 • Periyodik kontrol ve denetim süreçleri
 • Pratik Çalışmalar

Hedef Kitle

 • Avrupa Birliği kapsamında GDPR’ a tabi olan kuruluşlar
 • Türkiye yasal gereklilikleri paralelinde ortaya çıkan Kişisel Verilerin Korunması Kanununa tabi olan kuruluşlar
 • KVKK ve GDPR Danışmanlık hizmeti veren taraflar
 • KVKK ve GDPR Eğitim hizmeti veren taraflar
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Operasyonlarını yürüten taraflar
 • Bağımsız DPO Görevi yapacak taraflar

Gerekli Ön Bilgi
KVKK ve GDPR Kanunları hakkında genel seviyede bilgi sahibi olmak

Eğitim Süresi
1 Gün (8 Saat)