KVKK EĞİTİMİ

Eğitimi Amacı
Kuruluşlarda Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre süreçlerin iç tarafta kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmak.

Eğitimin İçeriği

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gelişimi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu amaç ve kapsamı
 • Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin tanımlanması ve işleme esasları
 • Kişisel verilerin işlenme şart ve esasları
 • Veri sorumlusunun yükümlülükleri ve veri sahibinin hakları
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve yetkileri
 • Kişisel Verileri Koruma Korumu ile iletişim
 • Kanuna aykırı tutum ve davranışlar, Veri ihlalleri ve cezaları
 • Kişisel veri envanterinin hazırlanması
 • VERBİS süreçleri
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında teknik tedbirler
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında idari tedbirler

Hedef Kitle

 • KVKK’ ya tabi olan kuruluşlar
 • KVKK Danışmanlık hizmeti veren taraflar
 • KVKK Denetim hizmeti veren taraflar
 • KVKK Eğitim hizmeti veren taraflar
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Operasyonlarını yürüten taraflar
 • Bilgi Teknolojileri çalışanları

Gerekli Ön Bilgi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitiminin katılım için herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır.

Eğitimin Süresi
2 Gün (16 Saat)