GDPR EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı
Kuruluşlarda GDPR süreçlerinin iç tarafta kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmak

Eğitimin İçeriği

 • Avrupa da kişisel veri koruma uygulamalarının geçmişi ve gelişimi
 • Kullanılan Terimler, Tarifler ve Prensipler,
 • Veri işleme prensipleri,
 • Görev yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,
 • GDPR’ a giriş ve planlama süreçleri
 • GDPR gereklilikleri, teknik uygulamalar,
 • GDPR gereklilikleri, idari uygulamalar,
 • Yasal otorite ile iş birliği,
 • Veri işleme usul ve esaslarının belirlenmesi,
 • İhlal olayları yönetimi,
 • Periyodik kontrol ve denetim süreçleri
 • Pratik Çalışmalar

Hedef Kitle

 • Avrupa Birliği kapsamında GDPR’ a tabi olan kuruluşlar
 • GDPR ve KVKK Danışmanlık hizmeti veren taraflar
 • GDPR ve KVKK Denetim hizmeti veren taraflar
 • GDPR ve KVKK Eğitim hizmeti veren taraflar
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Operasyonlarını yürüten taraflar
 • Bağımsız DPO Görevi yapacak taraflar
 • Bilgi Teknolojileri çalışanları

Gerekli Ön Bilgi
GDPR Eğitiminin katılım için herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır.

Eğitim Süresi
2 Gün (16 Saat)