15 May 2019

Şirketler iyi çalışanlarını neden kaybeder, nasıl kazanır?

Başarılı bir şirket veya yönetici olmanın günümüzdeki göstergesi ne kadar aidiyet duygusu yüksek çalışanlara sahip olup olmadığınızdan geçiyor. İyi çalışanlar şirketlerini neden terk ediyor ve onları kaybetmemek için ne yapmak gerekiyor? Kariyer Danışmanı ve Koçu Esra Kemer yazımızda anlatıyor…

Günümüzde şirketler, her işi yapan çalışan değil bir işi en iyi yapan çalışana ihtiyaç duyuyor. Bu doğrultuda yetenekli çalışanları bulmak için işe alım sistemini kurmak ve en etkin şekilde yönetmek gerekiyor. Açık pozisyonları en doğru niteliklere sahip ve şirket kültürüne en uygun adayı seçerek dolduran işe alım uzmanları ise başarılı oluyor.

Tabii ki yetenekli adayı şirket bünyesine dahil etmeyi başardıktan sonra da iş bitmiyor. Artık önemli olan yüksek performanslı, yetenekli ve kurum kültürüne uygun bu çalışanları elde tutabilmek!

Amerikan Psikoloji Derneği’nin (American Psychological Association-APA) Örgütsel Mükemmelliyet ve Sağlıklı İş yeri Programı Merkezi Başkanı David Ballard, yayınladığı bir makalede: “Rekabetçi iş dünyasında hayatta kalabilmek için sadece faydalara odaklanmak yeterli değildir. En iyi işverenler, çalışanların kendilerini organizasyona ait hissettikleri ve olumlu iş deneyimine sahip olunan bir çalışma ortamı yaratanlardır” diyor.

Şirketlerin başarısının ölçümlenmesi amacıyla yapılan anketlerde “Mutlu çalışanlar = Başarılı şirketler ” sonucun ortak nokta olduğunu gözlemliyoruz. Mutlu çalışanların aidiyet duygusu daha da yüksek oluyor. Bir şirkette mutlu çalışanların olması için sadece yüksek ücret vermek yeterli olmuyor. Her çalışanın iş, yaşam ve kariyer değerleri farklı olduğu gibi iş yerinden beklentileri de farklı olabilir. Bu iş yaşamı ve kariyer değerlerine; iş yerinde şeffaflık, gelişim fırsatlarının olması, değer verildiğini hissetmek, ekibin bir parçası olmak, kararlarda yer alabilmek gibi örnekler verebilir. Çalışanı elde tutmak için sadece ücret ve yan haklar konusuna odaklanarak diğer beklentileri göz ardı etmek büyük bir yanılgı. Şirketlerin bu noktada farklı beklentilere göre farklı çözümler üreterek çalışanlarını elde tutmak için çalışmalar yapması gerekiyor. Yani sadece maddi beklentileri karşılamak üzerine değil, yönetim ve çalışma ortamıyla ilgili çözümler üretmeye de odaklanması gerekiyor. Çalışanların iş tatmini yüksek olduğunda, genellikle daha üretken ve şirkete de daha bağlı oluyorlar.

Çalışmalarımdan da gördüğüm üzere iyi çalışanlar çalıştıkları şirketten en çok şu nedenlerle ayrılmak istiyor;

 • Değer görmediklerini hissettiklerinde
 • Gelişimleri desteklenmediğinde
 • Fikirleri, önerileri dinlenilmediğinde
 • Şikayetleri ve çözüm önerileri değerlendirilmediğinde
 • Fiziki ortam düzenlenmediğinde
 • Yöneticilerinin olumsuz davranışlarına maruz kaldıklarında

Böyle bir durumda şirketler ne yapmalı?

Yetenekli çalışanları elde tutmanın öneminin anlaşıldığı günümüzde, şirketlerin mutlu ve bağlılığı yüksek çalışanları elde tutması için daha çok çaba göstermesi gerekiyor.

İşte, size birkaç öneri:

 • Piyasa koşullarına uygun ve gündemi dikkate alan maaş ve yan haklar yönetiminde sistemleşin (prim, ikramiye, hediyeler vb.)
 • Objektif terfi ve performans sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayın
 • Başarı ve yüksek performans için ödül ve motivasyon sistemlerini kurup, bu sistemlerin şirket içinde benimsenmesini sağlayın
 • Kariyer planlama sistemlerinin olmasını ve uygulanmasını sağlayın
 • Eğitim ve gelişim sistemlerinin kurulmasını sağlayın ve bu konulara düzenli bütçe ayırın
 • Yetenekli çalışanlarının gelişimlerini özel eğitimlerle destekleyin
 • Kurum için iletişim sistemlerinin şeffaflık ilkesi dahilinde yönetilmesini sağlayın

Yöneticilere tavsiyeler

 • Sözlü ve yazılı olarak çalışanlarınızın başarısını takdir edin
 • Çalışanlarınızın mesleki gelişimlerine önem verin ve ihtiyaçlarını karşılayın
 • Çalışanlarınızın fikirlerini tüm iş süreçlerinde dinleyin,
 • İş süreçleri ve ofis hayatı ile ilgili görüş ve önerilerini mutlaka alın
 • Çalışanlarınızın şikayetlerini ve çözüm önerilerini öğrenerek değerlendirdikten sonra çözüm üretmeye çalışın
 • İş yerinde güven ortamı oluşturun, dedikodu gibi negatif iletişimi engellemeye çalışın
 • Şirket vizyonunuzu beraber belirleyin ve bu hedefe ekip olarak ulaşmak için motive edici olun
 • Çalışanlarınıza saygılı davranın ve rencide edici davranışlardan sakının, sakınılmasını sağlayın
 • Çalışma hayatında zaman ve mekan gibi konularda inisiyatif kullanmalarına, esnek olmalarına destek olun
 • Tüm çalışanlarınıza eşit yakınlık gösterin
 • Çalışanlarınızın ailelerine önem verin ve her insanın farklı olduğunu bilerek tüm bu farklılıkları kucaklayın.