SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Eğitimleri

Başlıca SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Eğitimlerimiz

 • SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Temel Eğitimi

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı

 • SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Temel kavramlarını aktarmak.
 • Firmada SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak
 • Katılımcılara kuruluşlarında SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmak

Eğitimin İçeriği

 • SA 8000 Sosyal Sorumluluk Kavramı Nedir?
 • Sosyal Sorumluluk Standartları’nın Tarihçesi ve Gelişimi
 • SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Faydaları
 • Kullanılan Terimler ve Tarifler
 • ILO Sözleşmeleri ve Diğer Bağlayıcı Şartlar
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • SA 8000 Standard Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması
 • Uygulama Örnekleri
 • Sistemin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Sistemin Kurulmasında ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler ve Çözüm Yolları

Hedef Kitle

Kuruluşlarında SA 8000 Standardının etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları

Gerekli Ön Bilgi

Herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)