ALAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Rakiplerden önce pazardaki eğilimleri belirlemek ve fırsatları satışa çevirmek, saha kadrosu çalışanlarının doğru iş planı oluşturmaları ve bu plan dahilinde çalışmaları sonucu ulaşabilecekleri bir hedeftir. Satıcılar ve satış yöneticileri için alan yönetimi “iyi ürün-iyi hizmet” sürecini geliştirmeyi amaca yönelik bir programdır.

Eğitimin Amacı

 • Satış ekibinin alanının ve kaynaklarının yönetilmesinde kullanacakları becerileri-teknikleri kazandırmak
 • Müşteri profillerine göre satış tekniği ve iletişim stratejisi geliştirme becerilerini kazandırmak
 • Satış yönetiminde planlama, hedef belirleme, organize etme, denetleme fonksiyonlarını değerlendirmek
 • Sosyal stil profillerini incelemek ve değişik sosyal stil profillerindeki insanları etkileme yöntemlerini aktarmak

Eğitimin İçeriği 

 • Alan Yönetimi Niçin Gereklidir?
 • Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 • Alan Yönetimi
 • Alan Yönetimi Temel Kavramları
 • Segmentasyon
 • Hedefleme ve Seleksiyon
 • Stratejik Planlama
 • Hedefleri Belirleme
 • Alan Yönetimi ve Satış Teknikleri
 • Alan Yönetimi ve Pazar Analizi
 • Alan Yönetimi ve Müşteri Analizi
 • Alan Yönetimi ve Müşterilerin Gruplandırılması
 • Kapanış ve İletişim Tarzları
 • Kendi Tipolojinizi Belirleme Çalışması
 • Ürünlerin Yaşam Döngüsü Konumları
 • Müşteri Analizi Çalışması
 • Reçete Potansiyel Analizi Çalışması
 • Rekabet Analizi Çalışması
 • Reçete Potansiyeli / Rekabet Avantajı Grafiği
 • Doktor Seleksiyon (Öncelikleme) İşlemi
 • Doktor Seleksiyon Formu
 • Alan Yönetimi ve İş Yükü Analizi
 • Alan Yönetimi ve Müşteri Eylem Planı
 • Alan ve Bütçe Yönetimi

Hedef Kitle
Belirli bir alanda/bölgede çalışan tüm satış ekipleri.

Gerekli Ön Bilgi
Satış Eğitimi almış olmak.

Eğitim Süresi
1 Gün (8 Saat)