MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Bir işletme aday kitlesini ne ölçüde değerlendirir ve kendisine gerekli çalışanı ne derece doğru seçerse, o ölçüde düzenli bir yapı geliştirecektir. Piyasadaki gelişmeler doğrultusunda yeni eleman seçimi her işletmede her zaman olacaktır. Bu işlemin başarılı olabilmesi için potansiyel aday grubunu oluşturan bireyleri tanıma yolları ve kişiler arası karşılaştırma yapabilme bilgisini ortaya çıkarmak son derece önemlidir.

Eğitimin Amacı

 • İlgili birim yöneticilerine mülakat yapabilme becerisini kazandırmak
 • Doğru pozisyona doğru adayın yerleştirilmesi sürecini aktarmak
 • Adaylara olumlu şirket imajının verilmesi tekniklerini aktarmak
 • Şirkette doğru kişiyi seçme süreçlerini belirlemek
 • İşe alımda karar vermeyi kolaylaştırıcı standartları ve kriterleri belirlemek
 • Kişisel gelişim için bir yön belirlemeye yardımcı olmak

Eğitimin İçeriği

İşe Alım Sürecinin Önemi

 • Doğru kişiyi seçmenin faydaları
 • Mülakat sırasında yapılan hatalar
 • Yanlış personel seçiminde oluşan maliyet

Mülakatın Yapısı

 • Mülakat öncesi hazırlık
 • Karşılama
 • Görüşme
 • Görüşmede kullanılacak soru tipleri
 • Aktif dinleme teknikleri
 • Mülakat tekniği için anahtar kavramlar
 • Kapanış

Karar Verme Süreci

 • Mülakat sonrası yapılması gerekenler
 • Dikkate alınacak 4 soru
 • Yasal zorunluluklar

Mülakat Teknikleri Uygulamaları / Workshop

 • Kamera kaydıyla uygulamalı mülakat

Hedef Kitle
İnsan Kaynakları biriminde çalışanlar, işe alım uzman ve yardımcıları, iş görüşmesine gidecek olan adaylar, kendini işe alım süreçlerinde geliştirmek isteyen herkes

Gerekli Ön Bilgi
Mülakat Teknikleri Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
1 Gün (8 Saat)