TEMEL YÖNETİCİLİK BECERİLERİ EĞİTİMİ

İş hayatında plan yapma, planlanan işleri ve bu işlerde görev alacak kişileri organize etme, onları yönlendirme, koordine etme, kontrol etme olarak tanımlanabilecek yönetim, gün geçtikçe meslek haline gelmeye ve bir o kadar da zor olmaya başlamıştır.

Bu zorluk, sistemi ve günlük işleri yönetmekten ziyade, özellikle insanı etkin ve verimli bir şekilde yönlendirme noktasında kilitlenmeye başlamıştır. Çünkü çalışanların sosyal ve kültürel anlamdaki tutum ve davranışları, iş yapış tarzları, toplumun ve işverenlerin beklentileri, yönetim teknikleri, şirketlerin kurumsallaşma süreçleri sürekli değişmekte ve beraberinde yöneticileri de değişime zorlamaktadır.

Eğitimin Amacı

 • Şirket vizyon ve misyonunun çalışanlar tarafından benimsenmesi
 • Gelişen yöneticilik ve liderlik dünyası hakkında bilgiler edinilmesi
 • Yeni yönetim becerileri ve iş alışkanlıkları kazanılması
 • Şirket içi iletişimin geliştirilmesi, sürtüşmelerin azaltılması
 • Şirketin işlerinin daha iyi yürütülmesi
 • İş akışlarının hızlanması
 • Şirket hedeflerine daha etkin ulaşılması
 • Yönetici ve astları arasındaki ilişkinin geliştirilmesi
 • Yöneticilerin duygusal zekalarının geliştirilmesi
 • Çalışanların motivasyonunun artırılması
 • Çalışanların yetki ve sorumluluk bilinçlerinin artırılması

Eğitimin İçeriği

Genel Tanımlamalar ve Tespitler

 • Yönetim Evreleri (Gurular ve Teknikleri)
 • Yönetim, Yönetici ve Liderlik Tanımları
 • Lider Yöneticinin Özellikleri
 • Çağdaş Yönetim Teknikleri
 • Stratejik Yönetim Teknikleri
 • Stratejik Yönetim Tekniklerinin Bize ve Çalıştığımız Şirkete Faydaları Nelerdir?

Temel Yöneticilik Becerileri

 • Hedef Belirleme
 • Özgüvenli İletişim
 • Yapıcı Geribildirim
 • Ekileme Nedir?
 • Çatışma Yönetimi
 • Takım Kurma
 • Etkili Raporlama
 • Zamanı Doğru Yönetme
 • Verimli Toplantı Yapma
 • Yönetici İmajı ve Gizli Otorite

Hedef Kitle
Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici Adayları

Gerekli Ön Bilgi
Temel Yöneticilik Becerileri Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
2 Gün (16 Saat)