ZOR MÜŞTERİLERLE BAŞA ÇIKMA EĞİTİMİ

Şirketleri diğer şirketler karşısında bir adım öne taşıyan en büyük etken müşteri ile kurulan ilişkinin kalitesidir. Müşterilerle temas edildiği ilk andan başlayarak olumlu ilişkilerin sağlam temellere oturtulması, devam ettirilmesi, müşteri memnuniyetinin oluşturulması/yaratılması, devamlılığının sağlanması, müşterinin beklentisinin karşılanması vb konular son derece önemlidir.

Eğitimin Amacı

 • Katılımcılara iç-dış müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkileri konularında bilgi ve beceri kazandırmak
 • Zor müşterilerin önemini aktarmak
 • Kurumsal olarak müşteriye yaklaşım bilincini oluşturmak ve geliştirmek
 • Katılımcılara müşterisini anlama, psikolojik hassasiyetlerini önemseme, satın alma davranış ve özelliklerine saygı gösterme, profesyonel yaklaşım sergileyebilme becerileri kazandırmak

Eğitimin İçeriği

Zor İnsanı Tanımak

 • İnsanlar Neden Zordur?
 • Zor İnsanların İletişim Biçimleri

Kendimizi Tanımak

 • İletişim Becerilerimiz
 • Zor İnsanlar Bana Neden “Zor” Geliyor?

Zor İnsanla Karşılaşınca

 • Uygun İletişim
 • Kendini İfade Etme
 • Çatışmayla Başa Çıkma

Hedef Kitle
Yoğun tempolu çalışma ortamlarında, zamanı çok verimli kullanmak isteyen ve bununla birlikte kaliteli iletişim kurma durumunu, çatışmadan işine adapte etmek durumunda olan tüm çalışanlar.

Gerekli Ön Bilgi
Zor Müşterilerle Başa Çıkma Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir. 

Eğitim Süresi
1 Gün (8 Saat)