KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ

İş yaşamında lider kişi önder, öğretici ve yol gösterici olmak durumundadır. Çağdaş ve gelişmiş ülkelerde koçluk, ileri derecede bir yönetim becerisi ve stratejisi olarak önemini hissettirmektedir. “Eğitici” (koç) kavramı ile yeni kuşak yöneticinin rolü arasında paralellik bulunmaktadır. Bu nedenle lider yöneticilerin becerileri ve yetkinliği, çalışan personelin performansı üzerinde doğrudan etkili olmaktadır.

Eğitimin Amacı

 • Yöneticilerin iletişim, yöneticilik ve koçluk becerilerini geliştirmek
 • Etkili koçluk yöntemleri kullanarak bireysel ve ekip olarak başarılarını pekiştirmelerini sağlamak
 • Katılımcılara kendiliğinden kazanılması çok güç olan ancak öğrenilerek geliştirilebilen “koçluk becerileri” kazandırmak
 • Başarılı bir koç olmak için gereken becerileri tanımlayabilmek ve geliştirebilmek
 • Koçluk kavramı ve yönetim uygulamaları içindeki yeri ile ilgili yaklaşımları irdeleyebilmek
 • Koçluk tarzları hakkında bilgi sahibi olabilmek ve kendi koçluk tarzlarını geliştirebilmek

Eğitimin İçeriği

Koçluğu Anlama

 • Sahada Koçluk Ne Demektir?
 • Etkili Saha Koçluğunun Anahtarları Nelerdir?
 • Saha Koçluk Becerileri Kontrol Listesi

Koçluğu Planlama

 • Takım Arkadaşlarıma Hangi Konuda Koçluk Yapmalıyım?
 • Hangi Takım Arkadaşıma Koçluk Yapmalıyım?
 • Takım Arkadaşlarıma Koçluk Yapmaya Ne Kadar Zaman Ayırmalıyım?
 • Koçluk İçin Yeterli Zamanı Nasıl Ayırırım?

Bir Koçluk Seansını Yönetme

 • Koçluk Seansı Gözden Geçirme Formları

Etkiyi Değerlendirme

 • Koçluğumun Etkili Olduğunu Nasıl Anlarım?

Ekler

 • Saha Koçluk Planı / Koçluk Formu ve Örneği / Ölçüm Şeması

Hedef Kitle
Orta/Üst kademe yöneticiler, koçluk becerilerini geliştirmeyi isteyen tüm çalışanlar.

Gerekli Ön Bilgi
Koçluk Becerileri Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
2 Gün (16 Saat)