ÇALIŞANLAR ARASINDA ÇATIŞMALAR VE ÇÖZÜMLERİ EĞİTİMİ

Kişinin kendi istekleri ile yaşadığı çatışmalar strese, kurum içinde başkaları ile ya da kurumun bölümleri arasında yaşanan çatışmalar ise verim düşmesine neden olur. Yöneticilerin iş yaşamlarının önemli bir kısmını iş yerinde olan çatışmaların çözümlenmesi almaktadır. Aslında çatışma doğru yönetilebildiği zaman bireyin ve kurumun ilerlemesini sağlayan itici güç haline gelir.

Eğitimin Amacı

İş yerlerinde verim düşüklüğüne sebep olan ve kurumsallaşmaya engel olan çatışmaların belirlenmesi, kontrol edilmesi ve çözümlenebilmesi için gerekli becerileri kazandırmak.

Eğitimin İçeriği 

  • Çatışma Nedir?
  • Çatışmalar Engellenebilir mi?
  • Çatışma Çeşitleri
  • Kendimizi ve İnsanları Tanıma
  • Doğru İletişim Yöntemleri
  • İlişki Biçimleri
  • Çatışmalarda Yönetimin Rolü
  • Çatışmaların Çözüm Yolları

Hedef Kitle
Şirket içerisinde veya dışında daha ziyade yüz yüze veya sözlü iletişim açısından sıkıntı yaşayan/yaşatan tüm çalışanlar.

Gerekli Ön Bilgi
Çalışanlar Arasında Çatışmalar ve Çözümleri Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
1 Gün (8 Saat)