SUNUM BECERİLERİ EĞİTİMİ

İş yaşamında sıklıkla, müşteriye, yöneticilere ve diğer personele, üzerinde çalıştığınız ya da tamamladığınız projeler, çalışma raporları gibi birçok konuda sunum yapmanız gerekir. Sunumlar kişisel kariyeriniz için önemli birer fırsattır. Sunumları fırsata çevirebilmenin yolu ise sizi dinleyenleri etkilemekten geçer. Bazı kişiler bu konuda çok başarılı ve yeteneklidir.  Ama birçok kişi topluluk önünde konuşurken sıkıntılıdır. Aslında topluluk önünde konuşma ve etkin sunum yapabilme, çalışarak geliştirilebilecek bir beceridir.

Eğitimin Amacı

 • Tüm katılımcıların iç ve dış müşterilerine yapacağı sunum becerilerini geliştirmek
 • İş ve özel yaşamında herhangi bir amaçla sunuş yapmakta olan katılımcılara sunuş teknikleri konusunda gerekli bilgi ve becerinin kazandırılmasını sağlamak
 • Katılımcıların, sunuş aşamaları ve sunuş teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve tecrübe kazanmalarını sağlamak
 • Katılımcıların beden dilini etkin kullanmalarını sağlamak; konuşma becerilerini geliştirmek

Eğitimin İçeriği 

 • Sunumda Başarı Kriterleri
 • Başarılı Sunuma Genel Bakış
 • Hazırlık
 • Hazırlık Aşamaları
 • Sunum Haritası
 • Metni Konuşma Formuna Dönüştürmek
 • Slayt Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Başlıklar Nelerdir?
 • Sunum Akışının Düzenlenmesi
 • Etkili Sunum İçin Gerekli Beceriler
 • Görsel Malzeme Nasıl Kullanılmalıdır?
 • Sesinizi Nasıl Daha Etkili Kullanabilirsiniz?
 • Göz Temasını Nasıl Sağlarsınız?
 • Alan Kullanımı ve Beden Dili Hareketleriniz Nasıl Olmalıdır?
 • Notlar ve Kartların Kullanımı
 • Dikkati Engelleyen Faktörler Nelerdir?
 • Soru Sorma ve Yanıt Verme Becerileri
 • Zor Konuşmalar / Zor Kişiler
 • Etkili Sunum İçin Taktikler Nelerdir?

Hedef Kitle
İşi gereği sunum yapan, kendini sunum konusunda geliştirmek ve topluluk üzerinde etki yaratacak konuşma gerçekleştirmek isteyen herkes.

Gerekli Ön Bilgi
Sunum Becerileri Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
1 Gün (8 Saat)