MÜZAKERE BECERİLERİ EĞİTİMİ

“Gerçek dünyada karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek ve başarıya ulaşmak için müzakere yapmayı bilmek gerekir. Gergin bir ortamda davranışları ve sonucu kendi lehimize etkileme özelliğine sahip olan; bilgi, zaman ve gücü müzakere yöntemlerini uygulayarak kullananlar, müzakere yapma sanatını öğrenmişlerdir.”

Müzakerelerde uygulanması gereken yöntem ve taktikleri öğrenmek, karşılaştığımız sorunları çözmek için karşı tarafı tanımak ve yapılan müzakerelerde uzlaşmaya varabilmenin yöntemleri üzerinde tartışmak eğitimin temel hedefidir.

Eğitimin Amacı

 • Gerçek sorunları teşhis edebilmek
 • Karşı taraf hakkında değerlendirme yapabilmek
 • Strateji geliştirebilmek
 • Uygun çözüm yöntemini saptayabilmek
 • Bu konulardaki bireysel davranış profillerini belirleyebilmek

Eğitimin İçeriği

Müzakere Sürecinde Hazırlık

 • Müzakere öncesi hazırlanma taktikleri
 • Açılışın hayati önemi
 • Gündem hazırlamanın avantajları ve dezavantajları
 • Müzakerede kullanılacak uygun dilin seçimi

Müzakere Süreci

 • Müzakere Sürecinde Stres ve Yönetimi
 • Müzakere Sürecinde Müşteri Sadakati Yaratma Teknikleri
 • Neden müzakereye ihtiyaç duyarız?
 • Müzakere neden bir süreçtir?
 • Müzakere sürecini belirleyen faktörler

Müzakere Basamakları

 • Müzakere konusunu araştırma
 • Hedefleri Belirleme
 • Sorunları ve Çözüm Seçeneklerini Tanımlama
 • Ödünleri Planlama

Müzakere Ortamı ve Gücün Önemi

 • Müzakere ortamını yönetmek; zaman, yer ve duyguların kontrolü
 • Müzakere için uygun psikolojik atmosfer
 • Müzakerede taktikler
 • Müzakerede anlaşmazlıkların üstesinden gelme
 • Anlamlı tavizler elde etmenin yolları
 • Müzakerede kullanılacak soru taktikleri

Hedef Kitle
Üst ve orta düzey yöneticiler, şirket sahipleri ve müzakere becerilerini geliştirmek isteyen herkes.

Gerekli Ön Bilgi
Müzakere Becerileri Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
1 Gün (8 Saat)