STRATEJİK PLANLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Dünya ekonomik sisteminin politik, sosyal ve teknolojik nedenlerle kontrol dışı bir hızla değişen girdaplı bir ortama girmesi nedeni ile giderek gelişen bir inceleme alanı haline gelmiştir. Stratejik Yönetim Teknikleri, işletmeleri sosyo-teknik bir ortamda hareket eden bir bütün olarak ele almakta ve yaşanan sorunların çözümüne odaklanmaktadır.

Eğitimin Amacı

 • İşletme körlüğünden kurtulma ve kuruluşu daha yakından tanıma
 • Üzeri örtülü sorunların açığa çıkarılması
 • Sorunların çözümüne yönelik en uygun eylem planının hazırlanması
 • Kuruluşun temel sorununun teknolojik mi, örgütsel mi, bilgisel mi ya da psikolojik mi olduğunun belirlenmesi
 • Kuruluş içinde değişime yönelik olarak egemen olan tutumların belirlenmesi

Eğitimin İçeriği

Organizasyonun Her Kademesinde Stratejik Düşünceyi Geliştirmek

 • Stratejik Düşünmek Neleri Kapsar?
 • Stratejik Düşünceyi Geliştiren Aksiyonlar
 • Stratejik Düşünenleri Yetiştirmek
 • Kişisel Planınızı Geliştirmek

Stratejik Planlamanın Esasları

 • Stratejik Planlama ile İlgili Algılar
 • Stratejik Planlamayı Oluşturan Unsurlar
 • Stratejik Düşünme
 • Stratejik Plan Geliştirmenin Aşamaları ve Aksiyon Belirleme
 • Kurum Stratejisini Kimler Belirlemeli?
 • Kurumun Stratejik Planlamadaki Güçlü Yanları
 • Uygulama Önündeki Engeller

Stratejik Planlama ve Düşüncede Ustalaşmak

 • Ortak Bir Vizyonun Gücü
 • Vizyon ve Ana Değer Oluşturmak
 • Stratejik Gündem Oluşturmak
 • Aksiyon Planlama
 • Kaos ve Stratejik Planlama

Stratejik Planlama ve Yöneticilik / Stratejik Yönetimin Beş Temel Fonksiyonunu Nasıl Kullanmalı?

 • Planlama
 • Organize Etme
 • Yöneltme (Yönlendirme)
 • Koordinasyon
 • Takip ve Kontrol

Hedef Kitle
Orta ve Üst Kademe Yöneticiler, Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, İç Kontrol, Süreç Yönetimi, Kalite Yönetimi, Satış/Pazarlama birimlerinde çalışanlar.

Gerekli Ön Bilgi
Stratejik Planlama Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
2 Gün (16 Saat)