STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Bizi tehdit eden şeylerle mücadele etmemizi ya da bunlardan kaçmamızı kolaylaştıran stres, zihnimizin ve bedenimizin kendini tehlikeye karşı hazırlama tarzıdır. Stres olmasaydı ne iş yapılabilir ne de meslekte ilerlenebilirdi. Stresten bütünüyle kurtulmak mümkün olmadığına göre, yapılması gereken, stres tepkilerini ve bunlara yol açan koşulları yönetmeyi öğrenmektir.

Zor koşullarda stres seviyesini kontrol altında tutarak, iş yerinde performansı arttırmak, yaşam kalitesini iyileştirmek ve insan ilişkilerini daha iyi yönetmek mümkündür.

Eğitimin Amacı

  • Stres karşısında daha sabırlı, dirençli, sakin olma tekniklerini aktarmak
  • Katılımcıların daha mutlu ve huzurlu hissetmelerini sağlamak
  • Katılımcılara kendine güven duygusu kazandırmak
  • Stresi azaltacak sağlıklı seçimler ve metotlar aktarmak
  • Katılımcıların direncini güçlendirecek, sıkıntı veren durumların etkisinden kurtulmasını ve zor dönemleri daha rahat atlatmasını sağlayacak becerileri kazandırmak

Eğitimin İçeriği 

  • Stres Yönetiminde Temel Kavramlar
  • Stres Kaynakları
  • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
  • Stres ve Vücudumuz
  • Stresle Başa Çıkmada Bireysel Stratejiler

Hedef Kitle
Çalışma hayatında zor insanlarla başa çıkmaya çalışan personeller, Ast-Üst ilişkilerde zorlanan tüm yönetici ve çalışanlar, pazarlama, satış ve müşteri ilişkileri ekipleri, İK departmanı çalışanları, stres ve öfke kontrolü problemi yaşadığını düşünen herkes.

Gerekli Ön Bilgi
Stres Yönetimi Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
1 Gün (8 Saat)