LİDERLİK BECERİLERİ EĞİTİMİ

Etkili liderlik becerileri, iyi yönetimin can damarıdır. Yöneticiler, temel gereklilikleri ve teknikleri öğrenerek daha başarılı olma şansını gerçeğe dönüştürebilirler, ancak bunları anlamak ve uzmanlık kazanmak için zaman ayırmaları gerekir. Bu eğitim programı liderlere, çalışanlarını doğru yönlendirerek ve gelişim planlarını destekleyerek hedeflerine ulaşmaları için gerekli becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Eğitimin Amacı

 • Ortak vizyon ve heyecan oluşturabilmek
 • Lider olarak rol model olabilmek
 • Yöneticilerin yöneticilik ve liderlik işlevlerinin ayırabilmesine destek olmak
 • Duygusal zekalarının geliştirilmesini sağlamak
 • Astlarının cesaretlendirilmesini sağlayacak beceri ve araçlarla donandırmak

Eğitimin İçeriği

Liderlikle İlgili Genel Kavramlar

 • Yöneticilikte Liderliğin Yeri ve Önemi
 • Liderlikte Vizyon, Misyon ve Değerler
 • Liderlik Tanımı
 • Liderlik Stilleri
 • Durumsal Liderlik Liderlikte Motivasyon ve Önemi
 • Farklı Kişiliklere Liderlik
 • Liderliğin Alfabesi
 • Liderliğin En Üst Seviyesi
 • İnsanları En İyi Donatmak

Liderlikle İlgili Beceriler

 • Liderlik Becerileri
 • (Bireysel gelişim-İletişim-Takım çalışması-Motivasyon temelli beceriler)
 • Kişisel Özellikler
 • Johari Penceresi
 • İletişim Unsurlarına bakış- Dinlemenin Önemi
 • Beklentilerin Bilinmesi ve Yönetilmesi
 • Yönetmek mi? – Yönlendirmek mi?
 • Liderlik ve Yöneticilik Kıyaslamaları
 • Koçluğa Bakış
 • İş Ortamında Nasıl Değer Katan Yönetici Oluruz?
 • Liderler çatışmayı nasıl yönetirler?
 • İşyerinde Mutluluk Nasıl Sağlanır?
 • Liderlikte Duygusal Zekanın Önemi
 • Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı nelerdir?
 • Algıların Yönetilmesi
 • Rosenthal Etkisi
 • Örnek Liderler

Yönetim Süreçlerinde Yeni Lider Prototipine Bakış

 • Rekabette Yeni Boyutlar – Liderleri Nasıl Bir Ortam Bekliyor?
 • Mükemmellik Modeli Açısından Liderlik Kavramının İncelenmesi
 • Hedef Belirleme
 • Yönetici İmajı
 • Yönetimde İletişim
 • Etkili Yönetim Prensipleri
 • Yetki Devri
 • Farklılık Yaratmak
 • Yönetimde Koçluk
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Stresle Başa Çıkma
 • İnsanları Etkileme Sanatı
 • Empati

Hedef Kitle
Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Ekip Liderleri, Potansiyel Yöneticiler, Şirket Ortakları

Gerekli Ön Bilgi
Liderlik Becerileri Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
1 Gün (8 Saat)