ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Sahip olduğumuz en önemli kaynaklardan biri zamandır. Onu bu kadar önemli yapan, hızla geçip gitmesi ve sınırlı insan hayatının aleyhine çalışıyor olmasıdır.

Günlük yaşantıda zaman planlanmaya çalışılır. Genelde yeterince zaman olmadığından, işlerin yetiştirilemediğinden bahsedilir. Aslında, herkesin sahip olduğu zaman aynıdır.  Burada sorun zamanın yetmemesi midir? Aslında sorun, hedeflerin belirsiz olması, önceliklerin iyi sıralanamaması gibi durumlardan kaynaklanmaktadır. Aslında planlanabilecek olan zaman değil, sadece kişinin kendisidir.

Eğitimin Amacı

 • Katılımcılara zaman yönetimi ve hayatla ilgili yeni bir bakış açısı kazandırmak
 • Zaman kayıplarının temel nedenlerini ve bunlarla baş etmenin yollarını paylaşmak
 • Öncelikleri belirlemenin ve yetki devretmenin gerekliliğini göstermek
 • Zaman baskısından kaynaklanan stresi azaltmanın yollarını öğretmek
 • Zamanı etkili kullanarak kişisel verimliliğin artırılmasını sağlamak

Eğitimin İçeriği

Zaman Yönetiminde Temel Kavramlar

 • Zamanın Tanımı-Zaman Yönetimi Kavramı
 • Zamanın Önemi-Zaman ve Özellikleri
 • Zaman Yönetiminin Kapsamı

Zamanın Etkin Yönetimini Engelleyen Unsurlar

 • Satıcılar Zamanlarını Niçin ve Nasıl Boşa Harcarlar?
 • Satıcının Zamanını Etkin Kullanmasını Etkileyen Faktörler
 • Satıcının Zamanı Etkin Kullanmasını Etkileyen Kelimeler
 • Satış İşinde Zaman Tuzakları Nelerdir? / Zamanı Çalan Hırsızlar Kimlerdir? / Zaman Hırsızlarını Nasıl Tutuklarsınız?

Satıcılar İçin Etkin Zaman Yönetimi Teknikleri

 • Satıcılar İçin Zaman Yönetimi Süreci
 • Satıcı İçin Önemli-Acil Kavramları ve Analizi
 • Zamanı Etkin Kullanma Soruları
 • Satıcının Kullanabileceği Zaman Çeşitleri

Hedef Kitle
Tüm çalışanlar, zamanını verimli kullanmak isteyen herkes.

Gerekli Ön Bilgi
Zaman Yönetimi Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
1 Gün (8 Saat)