EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

İşletmelerdeki insan kaynaklarının gelişimi şirket yöneticilerinin temel hedefidir. Bir işletmenin rekabet gücü çalışanların yetenekleri ve bilgi birikimi ile belirlenir. Çalışanların yetenekleri ise ancak düzenli uygulanan başarılı bir eğitim sistemi ile geliştirilebilir. Başarısız veya yetersiz eğitimler, işletmelerin eğitime bakışını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle her eğitimcinin profesyonel bir eğitim sürecinden geçirilmesi son derece önemlidir.

Eğitimin Amacı

 • Etkin bir eğitim gerçekleştirmek ve katılımcıların ilgisini çekmek için gerekli teknikleri aktarmak
 • Eğitim verecek kişilerin daha etkin, katılımcı tarafından mutlaka kavranabilir ve hayata geçirilebilir eğitim vermelerini sağlamak
 • Eğitimci adaylarının katılımcılara yaşam boyu eğitim, öğrenme isteği ve bilgi paylaşma kültürünü aktarmalarını sağlamak
 • Bir eğitimin başlangıcından sunumuna kadar nasıl gerçekleştirileceğini aktarmak
 • Eğitimde öğretilenlerin işe transferinin nasıl yapılacağını açıklamak
 • Eğitim sonucunda kazanılan becerilerin işte nasıl kullanılacağını katılımcılara aktarmak
 • Mükemmel eğitim sunumları hazırlama tekniklerini paylaşmak

Eğitimin İçeriği 

 • Organizasyonlarda Eğitim ve Öğrenme Süreci
 • Eğitimcinin Görev Tanımı ve Rolleri
 • Eğitimin Tasarlanması ve Planlanması
 • Eğitimcinin İletişim ve Sunuş Becerileri
 • Eğitimi Yönlendirme ve Yönetme
 • Eğitimin Değerlendirilmesi

Hedef Kitle
Şirketlerin eğitim ve ya insan kaynakları departmanında çalışanlar, bilgi aktarımı sağlayan yöneticiler, eğitim sorumlu ve uzmanları, kendi firmasında ve ya kurum dışında eğitim verecek eğitimciler.

Gerekli Ön Bilgi
Eğiticinin eğitimi eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
2 Gün (16 Saat)