SATIŞ BECERİLERİ EĞİTİMİ

Satış işinde satış tekniklerini bilmek çok önemlidir. Bununla birlikte; bu teknikleri uygulayacak beceri, duygusal zeka, yüksek kişisel motivasyon, başarısızlık korkusunu yenecek bir öz güven, mesleğe karşı tutku, azim ve hırs sahibi olmak da önemlidir. Doğru satış teknikleri, bu kavramlarla birleştiğinde çok daha etkin uygulanabilmektedir.

Eğitimin Amacı

 • Katılımcıların satışlarını artırmaları ve uzun dönemli müşteri ilişkileri kurmaları için gerekli becerileri aktarmak
 • Kişilere olumlu düşünme, kişisel motivasyonunu yüksek tutma, öz güven kazandırma, satış sürecinde karşılaşacağı durumlar ve insanlar karşısında tepkisini kontrol etme gibi becerileri kazandırmak

Eğitimin İçeriği 

 • Satıcı Kimdir?
 • Satış Nedir?
 • Satışta Önemli Olan Nedir?
 • Başarılı Bir Satıcının Kişilik ve Kişisel Özelliklerinin Tanımlanması
 • Başarı Nedir?
 • Başarıya Hazır Olmak
 • Satışta Başarının Farklı Boyutları
 • Doğru Meslek Seçimi
 • Çeşitli Satıcı Unvanları
 • Konuşma ve Konulara Yaklaşım Tarzının Çevrede Yarattığı İzlenim Nedir?
 • Satıcının Kişiliğini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler
 • Satıcı mı? – Satış Danışmanı mı?
 • Zorla Satış – Israrcılar – Yalvaranlar
 • Satışta Profesyonellik
 • Satıcının Dış Görünüşü
 • Kişisel İletişim Mesafeleri ve Etki Alanı
 • Birlikte Saptadığımız Yanlış Sözcükler ve Doğruları
 • Pazar Bilgisi ve Sektörel Yapı
 • Müşteri Tipleri
 • Müşteri Nasıl Düşünür?
 • Demonstrasyon – Dramatizasyon
 • Kamera Kaydıyla Uygulamalı Satış Teknikleri

Hedef Kitle
Satıştan sorumlu olan yöneticiler ve tüm satış ekibi, müşteri temsilcileri.

Gerekli Ön Bilgi
Satış Becerileri Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
2 Gün (16 Saat)