STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Dünya ekonomik sisteminin politik, sosyal ve teknolojik nedenlerle kontrol dışı bir hızla değişen girdaplı bir ortama girmesi nedeni ile giderek gelişen bir inceleme alanı haline gelmiştir. Stratejik Yönetim Teknikleri, işletmeleri sosyo-teknik bir ortamda hareket eden bir bütün olarak ele almakta ve yaşanan sorunların çözümüne odaklanmaktadır.

Eğitimin Amacı

 • İşletme körlüğünden kurtulma ve kuruluşu daha yakından tanıma
 • Üzeri örtülü sorunların açığa çıkarılması
 • Sorunların çözümüne yönelik en uygun eylem planının hazırlanması
 • Kuruluşun temel sorununun teknolojik mi, örgütsel mi, bilgisel mi ya da psikolojik mi olduğunun belirlenmesi
 • Kuruluş içinde değişime yönelik olarak egemen olan tutumların belirlenmesi

Eğitimin İçeriği

Stratejik Yöneticilik ve Stratejik Yönetimin Beş Temel Fonksiyonunu Nasıl Kullanmalı?

 • Planlama
 • Organize etme
 • Yöneltme (yönlendirme)
 • Koordinasyon
 • Takip ve Kontrol

Stratejik Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Süreci

 • Çalıştığı şirketin yapısını tanıma
 • Kendini tanıma testi
 • Liderlik tarzını belirleme testi
 • Zamanımızı neler çalıyor? Zamanımızı çalanları nasıl engelleyebiliriz?
 • Bir etkin yönetici zamanını nasıl planlamalı?
 • SWOT analizi teknikleri
 • Çalışan beklentilerinin analizi
 • Liderlik ve tarzları
 • Çok boyutlu liderlik modeli
 • Yetki Delegasyonu
 • Bireysel performansı arttırma teknikleri
 • Çalışanların motivasyonu
 • Bireysel ve kişiler arası çatışma yönetimi
 • Ekip gelişimini ve eğitimi
 • Etkili karar verme
 • Karar verirken karşılaşılan tuzaklar

Atölye Çalışması

 • Örnek olay uygulama ve geliştirme (Case study) / Canlandırma (Role Play)
 • Video gösterimleri / Başarı hikayeleri

Hedef Kitle
Belirli bir alanda/bölgede çalışan tüm satış ekipleri.

Gerekli Ön Bilgi
Satış Eğitimi almış olmak.

Eğitim Süresi
2 Gün (16 Saat)