İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ

Başarılı bir iletişim ve insan ilişkileri için öncelikle iletişimin temel ilkeleri belirlenmeli, sözlü ve sözsüz iletişimde başarı için geliştirilen yöntemler öğrenilmelidir. İşletmelerde firma-müşteri ilişkilerinde, işletme içinde ast-üst ilişkilerinde önemli bir rol oynayan iletişim teknikleri başarıyla uygulandığında iletişimsizlikten doğan sorunlar çözümlenecek, işletmeye duyulan güven artacaktır.

Eğitimin Amacı

 • İş hayatında iletişimin temel ilkeleri üzerinde durulması
 • İletişimin başarı anahtarlarının sunulması
 • İnsan ilişkilerinde karşılaşılan sorunlara etkin çözüm yolları gösterilmesi

Eğitimin İçeriği 

 • İletişim Nedir?
 • Etkin İletişim Süreci Nasıl İşler?
 • Dil – Dil Ötesi İletişim
 • Beden Dili ve Önemi
 • İletişim Neden Aksar?
 • Gürültü
 • İnsanlar Duymak İstedikleri Şeyleri Duyarlar
 • Bildikleri ve İnandıklarına Ters Düşen Verileri Görmezlikten Gelirler
 • Mesajın Anlamını Kaynakla İlgili Değerlendirme de Etkiler
 • Kelimelerin Anlamı Herkes İçin Aynı Değildir
 • Tutarsız İşaretler
 • Mesajdaki Teknik Hataların İletişime Etkisi
 • Mesaj Nasıl Çarpıtılır ?
 • İletişim Engelleri ile Başa Çıkma
 • Sağlıklı İletişim için Etkin Dinleme ve Empati Geliştirme
 • İletişimde Yapıcı Yöntem “Ben Mesajı”
 • Davranış Biçimleri
 • Olumsuz Duygularla – Kızgınlık ve Kabalık- Başa çıkmak
 • Şikayetleri Çözme Teknikleri
 • Etkin Dinleme
 • Özür Dileme
 • Anlayış Gösterme
 • Çözüm Bulma
 • Tolerans
 • İlgi Biçimleri

Hedef Kitle
İletişim becerilerini geliştirmek isteyen, insanlarla birebir iletişim halinde çalışan herkes.

Gerekli Ön Bilgi
İletişim Becerileri Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
1 Gün (8 Saat)