İŞ ARAMA VE EDİNME YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ

İş ararken uygulanan yanlış metotlar, yanlış iş başvuruları ve yanlış iş görüşme teknikleri, genellikle istenilen bir işi elde edememeye ya da istenmeyen bir işi elde etmeye sebep olmaktadır. İş Arama ve Edinme Yöntemleri Eğitiminde, iş arama ile ilgili farkındalık yaratmak, kalıplaşmış yanlış bilgileri ortadan kaldırarak yeni teknikler ortaya koymak, katılımcıları kariyer hedeflerine uygun sistematik ve bilinçli bir şekilde iş aramaları için yapmaları gereken tüm faaliyetler konusunda bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile bu konulardaki yetkinliklerini geliştirmek amaçlanmıştır.

Eğitimin Amacı

 • Bireysel Misyon ve Vizyon Oluşturma
 • Kariyer Hedeflerini ve Yetkinliklerini Belirleme
 • Firmaların İşe Alım Aşama ve Yönetimlerini Öğrenme
 • Etkili Bir Özgeçmiş Oluşturabilme
 • Kişisel Analiz Yaparak Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yönleri Öğrenme
 • İş Görüşmelerinde Başarılı Olmak İçin Gerekli Hazırlıkları Yapabilme
 • İş Görüşmelerinde Kullanılan Tekniklerle İlgili Pratik Kazanma.

Eğitimin İçeriği 

 • İş ve Çalışma Kavramları, Çalışma Yaşamı ve Çalışmanın Önemi
 • Kariyer ile İlgili Temel Kavramlar ve Bireysel Kariyer Yönetimi
 • Bireysel Misyon, Vizyon ve Kariyer Hedeflerinin Belirlenmesi
 • Bireysel Yetkinliklerin Belirlenmesi
 • Firmaların Personel Planlaması, Personel Kaynakları ve Aday Sağlama Yolları
 • Firmaların İşe Alım Süreci : Ön Hazırlıklar Ve İşe Alım Aşamaları
 • İş Arama Aşamaları
 • İşe Aramaya Hazırlık Düzeyinin ve İş Önceliklerinin Belirlenmesi
 • İş Olanaklarının Araştırılması
 • Özgeçmişin Niteliği, Amaçları, Biçimi ve Özgeçmiş Çeşitleri
 • Özgeçmişin Bölümleri ve Hazırlanması
 • İş Başvurusunun Yapılması ve Takibi
 • Görüşmeye Hazırlık, Görüşme Aşamaları ve Görüşme Notları
 • Mülakat Türleri
 • Mülakatlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Görüşmelerdeki Soru Tipleri ve Ücret Pazarlığı
 • Görüşmelerde Dikkat Edilecek Noktalar ve Görüşme Uygulaması

Hedef Kitle
Yeni mezun olanlar ve iş arayanlar veya hala okumakta olanlar, staj yapanlar, çalıştığı sektörde kriz olanlar, çalıştığı iş yerinde veya işte mutlu olmayanlar, iş arayan veya iş değiştirmeyi düşünen herkes

Gerekli Ön Bilgi
İş Arama ve Edinme Yöntemleri Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
1 Gün (8 Saat)