KARİYER PLANLAMA VE GERÇEKLEŞTİRME EĞİTİMİ

Kariyer Planlama ve Gerçekleştirme Eğitimi değişen piyasalar ve ekonomik şartlar içerisinde kariyerine yön vermek, iş hayatında kalıcı başarılar elde etmek isteyen herkesin bu süreci başarıyla yönetmesini sağlar. Öz farkındalık kazandırarak, kişinin neyi daha kolay başarabileceğini görmesine ve hedeflerine ulaşmak için kendi yol ve yöntemlerini geliştirmesine yardımcı olur. Kariyer planlama ve değişim sürecini en kolay şekilde yönetmesini ve doğru kararlar almasını sağlar.

Eğitimin Amacı

 • Üniversite öğrencileri ve yeni mezunların kariyer planlama sürecini doğru yapılandırmaları ve gerçekçi hedefler belirlemelerini sağlamak.
 • Kariyer yolculuğunun her aşamasında süreci daha kolay ve keyifli hale getirecek yol ve yöntemler sunmak.
 • Kariyer değişikliği yapmak isteyen bireylere rehberlik sağlamak.

Eğitimin İçeriği 

 • Kendini Tanıma ve Farkındalık.
 • Kariyer Gelişimi ve İçsel İhtiyaçlar.
 • Vizyon ve Misyon Belirleme.
 • Rol Modeller.
 • Kategorik Hedefler.
 • Sıralama, Planlama ve Değişim Süreci, Pazarlama.
 • Kişisel Swot ve Ölçütler.
 • Kontrol ve Eylem Adımları.
 • B Planı ve Değişime Uyum.
 • Başarısızlıkla Baş Edebilme.
 • İş Hayatına Uyum ve Dinamikler.
 • Zaman Yönetimi.
 • Günlük ve Yaşamsal Öncelikler.
 • Etkili İletişim ve Farklı İletişim Yaklaşımları.
 • Etkin Doğru Dinleme, Beden Dili, Konuşma.
 • Değerler Kültürü Oluşturma ve Prensipler.

Hedef Kitle
Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar, İK uzmanları ve işe alış mülakatlarını yönetenler, kariyer değişikliği yapmak isteyenler, Girişimciler.

Gerekli Ön Bilgi
Kariyer Planlama ve Gerçekleştirme Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
1 Gün (8 Saat)