KOÇLARA KOÇLUK EĞİTİMİ

Etkili koçluk becerileri, iyi yönetimin can damarıdır. Yöneticiler, temel gereklilikleri ve teknikleri öğrenerek daha başarılı olma şansını gerçeğe dönüştürebilirler, ancak bunları anlamak ve uzmanlık kazanmak için zaman ayırmaları gerekir. Koçlara Koçluk Eğitim programı liderlere, çalışanlarını doğru yönlendirerek ve gelişim planlarını destekleyerek hedeflerine ulaşmaları için gerekli becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Eğitimin Amacı

 • Yöneticilerin ortak vizyon ve heyecan oluşturabilmesi
 • Yöneticilerin lider olarak rol model olabilmesi
 • Yöneticilerin yöneticilik ve liderlik işlevlerinin ayrımı
 • Yöneticilerin duygusal zekalarının geliştirilmesi
 • Yöneticilere astlarının cesaretlendirilmesini sağlayacak beceri ve donanımın kazandırılması.

Eğitimin İçeriği 

TEMEL LİDERLİK KAVRAMLARI

Liderlikle İlgili Genel Kavramlar

 • Yöneticilikte Liderliğin Yeri ve Önemi
 • Liderlikte Vizyon, Misyon ve Değerler
 • Liderlik Tanımı
 • Liderlik Stilleri
 • Durumsal Liderlik Liderlikte Motivasyon ve Önemi
 • Farklı Kişiliklere Liderlik
 • Liderliğin Alfabesi
 • Liderliğin En Üst Seviyesi
 • İnsanları En İyi Donatmak

Liderlikle İlgili Genel Kavramlar

 • Küreselleşme ve Değişim
 • Liderlik Becerileri (Bireysel gelişim-İletişim-Takım çalışması-Motivasyon temelli beceriler)

Yönetim Süreçlerinde Yeni Lider Prototipine Bakış

 • Rekabette Yeni Boyutlar – Liderleri Nasıl Bir Ortam Bekliyor
 • Mükemmellik Modeli Açısından Liderlik Kavramının İncelenmesi
 • Hedef Belirleme
 • Yönetici İmajı
 • Yönetimde İletişim
 • Etkili Yönetim Prensipleri
 • Yetki Devri
 • İnsanları Motive Edebilmek
 • Farklılık Yaratmak
 • Yönetimde Koçluk
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Stresle Başa Çıkma
 • Takım Kurma
 • İnsanları Etkileme Sanatı
 • Empati
 • Etkin Dinleme

KOÇLARA KOÇLUK UYGULAMLARI

Yönetici Özeti

Koçluğu Anlama

 • Sahada Koçlara Koçluk Ne Demektir?
 • Koçlara Etkili Saha Koçluğunun Anahtarları Nelerdir?
 • Koçlara Saha Koçluğu Becerileri Kontrol Listesi

Koçluğu Planlama

 • Hangi Koçlara Hangi Konuda Koçluk Yapmalıyım?
 • Hangi Koçlara Koçluk Yapmalıyım?
 • Koçlara Koçluk Yapmaya Ne Kadar Zaman Ayırmalıyım?
 • Koçluk İçin Yeterli Zamanı Nasıl Ayırırım?

Bir Koçluk Seansını Yönetme

 • Koçlara Koçluk Seansı Gözden Geçirme Formları

Etkiyi Değerlendirme

 • Koçluğumun Etkili Olduğunu Nasıl Anlarım?

Ekler

 • Saha Koçluk Planı / Koçlara Koçluk Formu ve Örneği / Ölçüm Şeması

Hedef Kitle
Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici Adayları

Gerekli Ön Bilgi
Koçlara Koçluk Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
2 Gün (16 Saat)