TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMİ

Kurumlarda en alt kadrodan en üst yönetime kadar herkes takımın bir parçasıdır. Kurumun hedefleri doğrultusunda herkes gerekli ve önemli bir görev ve misyon edinmektedir. Kurumsal uyumun ve temsilin, kurum imajı ve iş barışı için önemi düşünüldüğünde, kurum kültürü ve aidiyet bilincinin de oluşturulması gerekmektedir. Takım Çalışması Eğitimi, yardımlaşmanın üst düzeyde olduğu, motivasyonu yüksek bir ekip oluşturmak için gereken teknik ve pratik bilgiyi kazandırmayı hedeflemektedir.

Eğitimin Amacı

 • Katılımcılara etkin takım çalışmasının yararlarını ve takım çalışmasına etki eden faktörleri aktarmak
 • Dinleme, fikir paylaşma, geribildirim alma ve verme, çatışmaları atlatma konularındaki becerileri geliştirmek
 • Takım çalışması yapmaktaki becerilerin değerlendirilmesini ve gelişim alanlarının belirlenmesini sağlamak,
 • Ekip olma yetkinliğini geliştirmek

Eğitimin İçeriği 

 • Takım Nedir?
 • Grup Nedir?
 • Grup ve Takım Arasındaki Farklar Nelerdir?
 • Takım Ruhu Davranışları Nelerdir?
 • Etkili Bir Takımın Özellikleri
 • Takım Kurma ve Geliştirme Aşamaları
 • Takım İçerisinde Roller ve İş Bölümü
 • Takımla Karar Verme & Düşünme
 • Takım İçerisinde İletişim ve Geribildirim
 • Ortak Hedefe Odaklanma
 • Sonuç Odaklı İş Takibi
 • Bilgi Paylaşımı
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma ve Dayanışma
 • Takım Liderliği
 • Başarılı Takım Liderinin ve Üyelerinin Özellikleri
 • Takım Kararının Etkin Olduğu Alanlar
 • Hedef Odaklı Başarılı Takımlar
 • Takım Çalışmasında Toplantı Yönetimi
 • Verimi Artıracak Çalışmalar

Hedef Kitle
Ekip liderleri, bölüm müdürleri ve şirketlerde takım yönetme sorumluluğu taşıyanlar ve bir takımın parçası olan tüm çalışanlar.

Gerekli Ön Bilgi
Takım Çalışması Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
1 Gün (8 Saat)