KURUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA EĞİTİMİ

Bireyler için kişilik ne anlama geliyorsa, kurum için de kültür öyledir. Bu yüzden kurumların kültürü de tıpkı kişilik gibi kendi kendine şekillenmez. Kurum kültürü, vizyonu, misyonu ve değerleri doğrultusunda, bir insanın doğumundan erişkinliğine kadar geçen süreçler gibi uzun bir zaman içerisinde doğru adımların atılması ile sağlanır. Kültürünü bilinçli ele alarak şekillendiren kurumlar bir yapı olmaktan çıkarak bir sistem haline gelmeyi başarırlar. Bu bilinçten uzak ayakta kalmaya çalışan kurumlarda ise hızlı değişimler, sürpriz dönüşümler ve kontrolsüz gidişat kaçınılmaz hale gelir.

Eğitimin Amacı

  • Ortak bir kurum kültürü oluşturarak, çalışanların aynı değerler ve amaçlar çevresinde toplanmasını sağlamak
  • Kurum kültürü oluşturmak için gerekli temel becerilerin kazandırmak

Eğitimin İçeriği 

Vizyon, Misyon ve Değerler

  • Belirlenmesindeki Öncelikler
  • Yaşatılması İçin Gerekenler
  • Geçilecek Olan Süreçler
  • Kriz Halleri ve Ne Şekilde Ele Alınması Gerektiğinin Tartışılması
  • Belirlenen İlkeler Doğrultusunda Eleman Seçiminin Nasıl Yapılacağı
  • İşe Alım Süreçleri
  • Değişim Süreçleri

Hedef Kitle
Şirketlerin üst ve orta düzey yöneticileri, değişim ve sistem yönetiminden sorumlu olan çalışanlar, İK Çalışanları.

Gerekli Ön Bilgi
Kurum Kültürü Oluşturma Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi
1 Gün (8 Saat)