SATIN ALMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Firmaların karlılık oranlarını ve ürün kalitelerini artırabilmek için maliyetlerini optimize etmeleri gerektiği herkes tarafından kabul görmektedir. Kritik bir öneme sahip olan “Satın Alma Yönetimi”, bu alandaki süreçleri, pazarda hakim etki-tepkileri, stratejik karar alma tekniklerini ve firma için en efektif stratejinin belirlenerek uygulanması adımlarını aktarmaktadır.

Eğitimin Amacı

 • Satın alma temel süreçlerinin, stratejik Satın alma tekniklerinin ve öneminin açıklanması ve bu tekniklerin etkin bir şekilde uygulanabilmesinin sağlanması.
 • Bu eğitim sonunda katılımcılar kendi şirketlerinde Satın alma faaliyetlerini daha doğru yürütebilecek ve stratejik Satın alma tekniklerini uygulayarak tedarikçileri ile karşılıklı yarar ilişkisine dayalı uzun dönemli ticari ilişkiler gerçekleştirebileceklerdir.

Eğitimin İçeriği 

 • Satın Almanın İşletme İçindeki Rolü ve Amaçları
 • Satın Alma Strateji ve Politikaları
 • Satın Alma Fonksiyonları, Yeni Eğilimler, Gelecekteki Satın Alma Uzmanı Profili
 • Temel Satın Alma Süreci
 • Satın Almanın Lojistik ile İlişkileri
 • Satın Almada Bilgisayardan Yararlanma
 • Satın Almanın Kalite Sorumluluğu
 • Tedarikçi Çeşitleri
 • Tedarikçilerin Satın Alma Anlayışına Göre Konumları
 • Tedarikçi İlişkileri ve Değerlemesi.
 • Tedarikçi Seçimi
 • Tedarikçi Karnesi ve Stok Yönetimi Konusunda Öncelik Sıralaması Yapılması
 • Satın Almacının Özel Yaşamındaki Verimliliği ve Yaşam Kalitesi
 • Malzeme Yönetimi ve Planlama İş Birliği
 • Satın Alma Planlaması ve Satın Almanın Stok Yönetimi Konusundaki Sorumluluğu
 • Satın Alma Bütçesi ve Başarılı Bütçe Hazırlama Yaklaşımları
 • Satın Alma Performansının Ölçümü
 • Satın Almada Maliyet Düşürme Yöntemleri
 • Satın Almada Toplam Kalite Yönetimi

Hedef Kitle
Tüm Satın Alma Çalışanları, Lojistik, Satış, Pazarlama, Pazarlama, Operasyon birimlerinde görev yapan çalışanlar ve bu alanlarda kariyer yapmak isteyenler.

Gerekli Ön Bilgi
Satın Alma Yönetimi Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir

Eğitim Süresi
1 Gün (8 Saat)